Producten

In Aanbouw – Brug Dronryp

De huidige brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp is ruim 75 jaar oud en verkeert in slechte staat. Samen met Oosterhof Holman gaat Rusthoven de brug vervangen, in opdracht van provincie Fryslân.

Hier vind u een impressie van het ontwerp.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de projectsite: www.brugdronryp.nl