Producten

Brug Sparjebird, Wijnjewoude

In opdracht van de firma Jansma te Drachten heeft Rusthoven een brug gerenoveerd,  welke de Opsterlandse Compagnonsvaart overbrugd, ter plaatse van de Jan Evertswijk te Wijnjewoude. Opdrachtgever is gemeente Opsterland. De brug is opgeleverd in 2015.