Publicaties

publicaties filter
Filteren op:

Afsluitboominstallaties ondergebracht bij Rusthoven Verkeerstechniek

Vanaf 1 januari 2018 is de productie van de afsluitboomkasten volledig zelfstandig geworden. We brengen onze producten voortaan op de markt onder de naam Rusthoven Verkeerstechniek B.V. U vindt ons aan het Industriepark 21 in Leek. 8 maart 2018 hebben we de officiële opening van Rusthoven Verkeerstechniek BV! Sinds 1 januari 2018 maken we onze afsluitboomkasten vanuit een nieuw bedrijf: Rusthoven Verkeerstechniek BV. Een verandering waarmee we ons toespitsen op professionele bouw en levering van afsluitboomkasten voor de Nederlandse en Internationale markt. Op 8 maart is de officiële opening, die door dhr B.C. Hoekstra, burgemeester van Gemeente Leek, verricht zal worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site www.rusthovenverkeerstechniek.com

Teernstrabrug Balk

In opdracht van de gemeente de Fryske Marren vervangen wij het brugdek en restaureren wij de bovenbouw. Het brugdek van de Teernstrabrug voldoet niet meer aan de huidige verkeersklasse en moet daarom worden vervangen volgens de nieuwe, wettelijke eisen. Daarnaast moeten ook de hameitorens worden gerestaureerd. De Fryske Marren

In Aanbouw – Klaprozenbrug Amsterdam

In opdracht van de Gemeente Amsterdam bouwen wij als onderaannemer van BAM Infra twee bruggen in het plan Klaprozenweg – Mosplein. Het betreft een langzaam verkeer brug en een autobrug. Later meer.  

Vervanging val Gasseltebrug

In opdracht van de Provincie Groningen werken wij de komende maanden aan het vervangen van het val van deze brug. Afronding van dit werk staat gepland voor het vaarseizoen 2018

Brug Dronryp

De huidige brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp is ruim 75 jaar oud en verkeert in slechte staat. Samen met Oosterhof Holman gaat Rusthoven de brug vervangen, in opdracht van provincie Fryslân. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de projectsite: www.brugdronryp.nl Naar de productpagina.

Making off Brug Noorderpark

Hieronder het bericht van Friso Civiel over de brug Noorderpark waarbij wij betrokken zijn geweest. Brug Noordhollandsch Kanaal geopend! Begin dit jaar kreeg Friso Civiel de opdracht voor een uitdagende precisieklus in het Noorderpark in Amsterdam. Afgelopen zomer (13 juli jl.) was het eerste hoogtepunt al daar. Toen werd het brugdek geplaatst voor de nieuwe verbindingsburg over het Noordhollandsch Kanaal. Een klus die tot op de millimeter werd uitgevoerd. Afgelopen zondag werd de brug door Gemeente Amsterdam voor het eerst in gebruik genomen. Friso Civiel maakte een Making-off-video van de realisatie. Deze bekijk je hier.

Video: Hijskranen plaatsen eerste deel nieuwe spoorbrug Coevorden

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/117408/Video-Hijskranen-plaatsen-eerste-deel-nieuwe-spoorbrug-Coevorden

Oog TV ‘Het schip is dwars door 15 milimeter staal gegaan’

In december 2014 is de Borgbrug te Groningen aangevaren, Machinefabriek Rusthoven heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de brug te repareren en te renoveren. OOG TV heeft hier een verslag over uitgebracht. U kunt op onderstaande link klikken om dit te bekijken. “Het schip is dwars door 15 millimeter staal gegaan”