Teernstrabrug Balk

In opdracht van de gemeente de Fryske Marren vervangen wij het brugdek en restaureren wij de bovenbouw.

Het brugdek van de Teernstrabrug voldoet niet meer aan de huidige verkeersklasse en moet daarom worden vervangen volgens de nieuwe, wettelijke eisen. Daarnaast moeten ook de hameitorens worden gerestaureerd.

De Fryske Marren